صفحه اصلی
  • ارسال ایمیل

    نام و نام خانوادگی
    پست الکترونیک
    متن پیام
    ×
شنبه 29 دي 1397   20:41:56
مدیریت فنی و واگذاری زمین آستان قدس رضوی


 
اطلاعیه مهم


حسب دستورالعمل صادره ، از تاریخ 23/7/91 به بعد شرکت افراد متقاضی زمین و تحت تکفل ایشان درسالن واگذاری منوط به تسویه حساب بدهی های مربوط به حق تقدیمی زمینهای خریداری شده از آستان قدس رضوی می باشد . لذا افراد دارای بدهی مذکور مجاز به شرکت در مزایده نمی باشند و چنانچه در مزایده شرکت و قطعه ای را برنده شوند برابر ضوابط از لیست برندگان حذف خواهند شد .