صفحه اصلی
جمعه 4 مهر 1399   07:18:34
مدیریت فنی و واگذاری زمین آستان قدس رضوی
منوی اصلی


 
نامنام خانوادگیکد قطعهکد بلوکمنطقهقیمت پیشنهادیمرحلهسال
علي
ضرابي عجمي
14
14
مجاور الهیه
8155000
47
1395
شهرام
علمي
1
14
مجاور الهیه
8866000
47
1395
راحله
شاه مرادي زاده
7
14
مجاور الهیه
7099999
47
1395
مجيد
رباط سنگي
37
7

10150000
47
1395
محمد
صادقيان نساج
37
79
‌شهرجدید_طرح ج
55000001
47
1395
فاطمه
پرهيزكار
10/1
88/2
‌شهرجديد_طرح ج
37550000
47
1395
12345678910...>>>